Međunarodna suradnja Hrvatskog ortopedskog društva jedan je od temeljnih procesa društva. Imperativi ovog procesa su visok intenzitet suradnje na svim razinama i u više smjerova sa fokusom na doprinosu kvaliteti struke. HOD prepoznaje smjerove razvoja struke, kvalitativne pomake i napredak u međunarodnim okvirima kroz prisustvo svojih predstavnika u europskim i svjetskim strukovnim udruženjima te ih putem vlastitih događanja i akcija afirmira unutar domaće stručne zajednice. HOD prihvaća i definira interese stručne zajednice u Hrvatskoj te ih zastupa u međunarodnim forumima.

Proces internacionalizacije obuhvaća i edukacijske tokove, stvaraju se preduvjeti za uključivanje u međunarodne programe razmjene znanja u oba smjera u obliku stipendija i stručnih skupova. Od antičkih vremena Hipokrata liječnici su se obvezali na trajno usavršavanje znanja i vještina. Samim liječnicima je poznata važnost trajne edukacije „continuing medical education (CME)“ i trajnog stručnog razvoja „continuing professional development (CPD)“ koju zastupa UEMS (Europsko udruženje medicinskih specijalista). HOD promovira međunarodno usavršavanje u okvirima CME i CPD kao moralnu i etičku obavezu liječnika.