Kontakt

Hrvatski liječnički zbor
Šubićeva 9
10000 Zagreb
Hrvatska

tel: 01 469 3300
fax: 01 4655 066
e-mail: info@ortopedija.hr