spine_a_la_carte

Poštovani,
na dolje navedenim linkovima možete preuzeti program i knjigz sažetaka za simpozij Spine Á la Carte sa svim potrebnim informacijama o simpoziju te ispuniti online formu za registraciju.

Spine Á la Carte program
Knjiga sažetaka